Chênh vênh

Phải chăng có những lúc bạn chỉ muốn thu mình nhỏ lại, biến mất khỏi thế giới này luôn thì càng tốt?

Là vì sao nhỉ?

Bạn mệt rồi sao? Bạn muốn quẳng lại tất cả phía sau à?

Đôi khi bạn chỉ muốn đứng lại, không phải suy nghĩ lo lắng về bất cứ điều gì cả. Chỉ một lúc thôi cũng được.

Nhưng bạn biết mà, khó lắm!

Bạn dừng, nhưng mọi thứ xung quanh thì không.

Bạn mệt. Ai hiểu được cho bạn?

Đúng, không ai cả.

Bạn lại phải mạnh mẽ thôi.

Bạn đã mạnh mẽ lâu lắm rồi, thêm một thời gian nữa có hề chi.

Nhỉ?

Một giọt lặng thinh

Một giọt buồn!

Chênh vênh tuổi 20.

《 Lynn 》


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s