[Review] Phượng tù hoàng – Thiên Y Hữu Phong

Mình đọc Phượng tù hoàng ngay sau khi đọc xong Ca tẫn đào hoa, và phải nói là cái cảm giác khi đọc 2 quyển khác nhau hoàn toàn. Bởi thế mà nó mới sinh ra mấy dòng cảm xúc này đây. … More [Review] Phượng tù hoàng – Thiên Y Hữu Phong

Advertisements