Tôi lớn rồi !

Đôi khi tôi cảm thấy con người mình thật phức tạp… Ngày trước, cái thời mẫu giáo nhỏ xíu ấy, lúc nào cũng muốn mình lớn thật nhanh, làm được những việc người lớn làm, có thể tự do làm điều mình thích. Còn bây giờ lại chỉ mong có thể bé lại, vô lo … More Tôi lớn rồi !